Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ray Hughes

Ystadegau mynychu Cyng Ray Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   50%
Cafwyd ymddiheuriad:5   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ray Hughes
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/11/2020 Cyngor Sir y Fflint ,17/11/2020 Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir y Fflint ,08/12/2020 Yn bresennol
26/01/2021 Cyngor Sir y Fflint ,26/01/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Sir y Fflint ,16/02/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Cyngor Sir y Fflint ,01/04/2021 Cafwyd ymddiheuriad
04/11/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,04/11/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
16/12/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,20/01/2021 Cafwyd ymddiheuriad
23/02/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,23/02/2021 Cafwyd ymddiheuriad
10/03/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,10/03/2021 Cafwyd ymddiheuriad