Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ray Hughes

Ystadegau mynychu Cyng Ray Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   53%
Cafwyd ymddiheuriad:7   88% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   47%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ray Hughes
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
13/12/2022 Cyngor Sir y Fflint ,13/12/2022 Yn bresennol
24/01/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/01/2023 Yn bresennol
14/02/2023 Cyngor Sir y Fflint ,14/02/2023 Disgwyliedig
23/02/2023 Cyngor Sir y Fflint ,23/02/2023 Yn bresennol
17/03/2023 Cyngor Sir y Fflint ,17/03/2023 Yn bresennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Absennol
04/05/2023 Cyngor Sir y Fflint ,04/05/2023 Yn bresennol
23/03/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,23/03/2023 Cafwyd ymddiheuriad
14/12/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,14/12/2022 Yn bresennol
11/01/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,11/01/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
08/02/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,08/02/2023 Disgwyliedig
08/03/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,08/03/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Mel Buckley
19/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,19/04/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
17/05/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,17/05/2023 Disgwyliedig
13/12/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,13/12/2022 Disgwyliedig
10/01/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,10/01/2023 Yn bresennol
01/02/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,01/02/2023 Yn bresennol
07/02/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,07/02/2023 Cafwyd ymddiheuriad
07/03/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,07/03/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Teresa Carberry
18/04/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,18/04/2023 Cafwyd ymddiheuriad
16/05/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,16/05/2023 Yn bresennol