Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Ray Hughes

Ystadegau mynychu Cyng Ray Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   33%
Cafwyd ymddiheuriad:8   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Ray Hughes
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Cafwyd ymddiheuriad
16/04/2024 Cyngor Sir y Fflint ,16/04/2024 Yn bresennol
15/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,15/11/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
13/12/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/12/2023 Yn bresennol
10/01/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,10/01/2024 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
07/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,07/02/2024 Disgwyliedig
14/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,14/11/2023 Yn bresennol
12/12/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/12/2023 Yn bresennol
19/12/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,19/12/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Ted Palmer
09/01/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,09/01/2024 Disgwyliedig
06/02/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,06/02/2024 Cafwyd ymddiheuriad
05/03/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,05/03/2024 Cafwyd ymddiheuriad