Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Adele Davies-Cooke

Ystadegau mynychu Cyng Adele Davies-Cooke
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   56%
Cafwyd ymddiheuriad:6   75% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   44%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 10/07/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 18/09/2019 Absennol
Private meeting, 13/11/2019 Disgwyliedig
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Cafwyd ymddiheuriad
09/09/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,09/09/2019 Disgwyliedig
26/09/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,26/09/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,12/06/2019 Cafwyd ymddiheuriad
04/09/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,04/09/2019 Yn bresennol
07/10/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,07/10/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/05/2019 Absennol
26/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,26/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,24/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,10/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
12/06/2019 SACRE Sir y Fflint ,12/06/2019 Yn bresennol