Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Adele Davies-Cooke

Ystadegau mynychu Cyng Adele Davies-Cooke
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   50%
Cafwyd ymddiheuriad:6   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 22/09/2022 Disgwyliedig
Private meeting, 17/11/2022 Disgwyliedig
Private meeting, 18/01/2023 Disgwyliedig
27/09/2022 Cyngor Sir y Fflint ,27/09/2022 Yn bresennol
18/10/2022 Cyngor Sir y Fflint ,18/10/2022 Cafwyd ymddiheuriad
13/12/2022 Cyngor Sir y Fflint ,13/12/2022 Yn bresennol
24/01/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/01/2023 Yn bresennol
Private meeting, 25/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad
Private meeting, 06/01/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 26/01/2023 Yn bresennol
31/08/2022 Pwyllgor Cynllunio ,31/08/2022 Cafwyd ymddiheuriad
26/10/2022 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2022 Cafwyd ymddiheuriad
23/11/2022 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad
14/12/2022 Pwyllgor Cynllunio ,14/12/2022 Yn bresennol
11/01/2023 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023 Yn bresennol
24/11/2022 SACRE Sir y Fflint ,24/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad