Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Cox

Ystadegau mynychu Cyng David Cox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd ymddiheuriad:1   25% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Cox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/01/2022 Cyngor Sir y Fflint ,25/01/2022 Absennol
15/02/2022 Cyngor Sir y Fflint ,15/02/2022 Absennol
24/02/2022 Cyngor Sir y Fflint ,24/02/2022 Absennol
09/02/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,09/02/2022 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr David Wisinger