Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Cox

Ystadegau mynychu Cyng David Cox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   12%
Cafwyd ymddiheuriad:5   71% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   88%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Cox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/05/2021 Cyngor Sir y Fflint ,25/05/2021 Absennol
22/07/2021 Cyngor Sir y Fflint ,22/07/2021 Yn bresennol
03/08/2021 Cyngor Sir y Fflint ,03/08/2021 Cafwyd ymddiheuriad
28/09/2021 Cyngor Sir y Fflint ,28/09/2021 Cafwyd ymddiheuriad
19/10/2021 Cyngor Sir y Fflint ,19/10/2021 Disgwyliedig
19/05/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,19/05/2021 Absennol
16/06/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,16/06/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr David Wisinger
13/10/2021 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,13/10/2021 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr David Wisinger
07/07/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,07/07/2021 Disgwyliedig
06/10/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2021 Cafwyd ymddiheuriad