Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Cox

Ystadegau mynychu Cyng David Cox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   14%
Cafwyd ymddiheuriad:4   67% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   86%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Cox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Cafwyd ymddiheuriad
10/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/07/2020 Cafwyd ymddiheuriad
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/08/2020 Cafwyd ymddiheuriad
02/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/09/2020 Cafwyd ymddiheuriad
25/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,25/09/2020 Absennol
Private meeting, 02/07/2020 Disgwyliedig
07/07/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,07/07/2020 Absennol