Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Bernie Attridge

Ystadegau mynychu Cyng Bernie Attridge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   38%
Cafwyd ymddiheuriad:6   46% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   62%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Bernie Attridge
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,25/07/2019 Absennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Cyngor Sir y Fflint ,23/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
11/09/2019 Cyngor Sir y Fflint ,11/09/2019 Cafwyd ymddiheuriad
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
29/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,26/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,24/07/2019 Absennol
04/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,26/09/2019 Absennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Absennol
13/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/06/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Helen Brown
11/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,11/07/2019 Absennol
12/08/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/08/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr George Hardcastle
19/09/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/09/2019 Absennol
17/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/10/2019 Absennol
14/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/11/2019 Cafwyd ymddiheuriad
06/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,06/11/2019 Yn bresennol fel dirprwy