Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Bernie Attridge

Ystadegau mynychu Cyng Bernie Attridge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   78%
Cafwyd ymddiheuriad:4   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   22%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Bernie Attridge
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
14/06/2022 Cyngor Sir y Fflint ,14/06/2022 Disgwyliedig
19/07/2022 Cyngor Sir y Fflint ,19/07/2022 Disgwyliedig
26/07/2022 Cyngor Sir y Fflint ,26/07/2022 Yn bresennol
27/09/2022 Cyngor Sir y Fflint ,27/09/2022 Cafwyd ymddiheuriad
18/10/2022 Cyngor Sir y Fflint ,18/10/2022 Yn bresennol
Private meeting, 25/11/2022 Yn bresennol
15/06/2022 Pwyllgor Cynllunio ,15/06/2022 Cafwyd ymddiheuriad
06/07/2022 Pwyllgor Cynllunio ,06/07/2022 Yn bresennol
31/08/2022 Pwyllgor Cynllunio ,31/08/2022 Yn bresennol
26/10/2022 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2022 Yn bresennol
23/11/2022 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2022 Yn bresennol
27/07/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/07/2022 Yn bresennol
28/09/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/09/2022 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Robert Davies
14/11/2022 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/11/2022 Cafwyd ymddiheuriad
29/07/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,29/07/2022 Yn bresennol
28/07/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,28/07/2022 Yn bresennol fel dirprwy
23/09/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,23/09/2022 Yn bresennol fel dirprwy
13/10/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/10/2022 Yn bresennol
17/11/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/11/2022 Yn bresennol
16/11/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,16/11/2022 Yn bresennol fel dirprwy
06/07/2022 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau ,06/07/2022 Yn bresennol fel dirprwy