Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Glyn Banks

Ystadegau mynychu Cyng Glyn Banks
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Glyn Banks
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
16/06/2020 Cabinet ,16/06/2020 Yn bresennol
14/07/2020 Cabinet ,14/07/2020 Yn bresennol
28/07/2020 Cabinet ,28/07/2020 Yn bresennol
15/09/2020 Cabinet ,15/09/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Cabinet ,22/09/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Cyd-bwyllgor Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru ,18/06/2020 Disgwyliedig
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
Private meeting, 24/09/2020 Disgwyliedig
12/05/2020 Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol ,12/05/2020 Yn bresennol
23/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/09/2020 Yn bresennol