Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Paul Shotton

Ystadegau mynychu Cyng Paul Shotton
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Cafwyd ymddiheuriad:1   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Paul Shotton
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cyngor Sir y Fflint ,20/10/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,28/09/2020 Yn bresennol
15/10/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/10/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Paul Johnson
Private meeting, 02/07/2020 Disgwyliedig
07/07/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,07/07/2020 Yn bresennol
Private meeting, 07/07/2020 Disgwyliedig
13/07/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,13/07/2020 Yn bresennol
21/09/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,21/09/2020 Yn bresennol
13/10/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,13/10/2020 Disgwyliedig