Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Billy Mullin

Ystadegau mynychu Cyng Billy Mullin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Billy Mullin
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
16/06/2020 Cabinet ,16/06/2020 Yn bresennol
14/07/2020 Cabinet ,14/07/2020 Yn bresennol
28/07/2020 Cabinet ,28/07/2020 Yn bresennol
15/09/2020 Cabinet ,15/09/2020 Disgwyliedig
22/09/2020 Cabinet ,22/09/2020 Disgwyliedig
20/10/2020 Cabinet ,20/10/2020 Yn bresennol
Private meeting, 23/09/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,09/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cyngor Sir y Fflint ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cyngor Sir y Fflint ,20/10/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol ,12/05/2020 Disgwyliedig
23/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/09/2020 Yn bresennol
07/10/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,07/10/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/07/2020 Yn bresennol
05/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/08/2020 Yn bresennol
02/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/09/2020 Disgwyliedig
15/10/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/10/2020 Yn bresennol