Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Billy Mullin

Ystadegau mynychu Cyng Billy Mullin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   44%
Cafwyd ymddiheuriad:5   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   56%
Yn bresennol:5

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer o cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer o cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Billy Mullin
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/11/2023 Cabinet ,21/11/2023 Yn bresennol
19/12/2023 Cabinet ,19/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
16/01/2024 Cabinet ,16/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
20/02/2024 Cabinet ,20/02/2024 Yn bresennol
12/03/2024 Cabinet ,12/03/2024 Disgwyliedig
Private meeting, 16/11/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 17/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
Private meeting, 06/03/2024 Disgwyliedig
06/12/2023 Cyngor Sir y Fflint ,06/12/2023 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2024 Cyngor Sir y Fflint ,23/01/2024 Cafwyd ymddiheuriad
20/02/2024 Cyngor Sir y Fflint ,20/02/2024 Yn bresennol
16/04/2024 Cyngor Sir y Fflint ,16/04/2024 Yn bresennol
22/11/2023 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,22/11/2023 Yn bresennol
10/04/2024 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,10/04/2024 Yn bresennol
16/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/11/2023 Yn bresennol
07/03/2024 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,07/03/2024 Yn bresennol
15/11/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,15/11/2023 Yn bresennol