Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Hilary McGuill

Ystadegau mynychu Cyng Hilary McGuill
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   70%
Cafwyd ymddiheuriad:6   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   30%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Hilary McGuill
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 14/06/2023 Cafwyd ymddiheuriad
Private meeting, 12/07/2023 Yn bresennol
Private meeting, 21/09/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 16/11/2023 Disgwyliedig
29/06/2023 Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/06/2023 Yn bresennol
20/06/2023 Cyngor Sir y Fflint ,20/06/2023 Yn bresennol
26/09/2023 Cyngor Sir y Fflint ,26/09/2023 Cafwyd ymddiheuriad
24/10/2023 Cyngor Sir y Fflint ,24/10/2023 Cafwyd ymddiheuriad
Private meeting, 22/06/2023 Yn bresennol
Private meeting, 15/09/2023 Disgwyliedig
Private meeting, 10/11/2023 Disgwyliedig
21/06/2023 Pwyllgor Cynllunio ,21/06/2023 Yn bresennol
19/07/2023 Pwyllgor Cynllunio ,19/07/2023 Yn bresennol
30/08/2023 Pwyllgor Cynllunio ,30/08/2023 Yn bresennol
27/09/2023 Pwyllgor Cynllunio ,27/09/2023 Yn bresennol
25/10/2023 Pwyllgor Cynllunio ,25/10/2023 Cafwyd ymddiheuriad
22/11/2023 Pwyllgor Cynllunio ,22/11/2023 Yn bresennol
14/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant ,14/09/2023 Yn bresennol fel dirprwy
13/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai ,13/09/2023 Yn bresennol
20/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/07/2023 Yn bresennol
07/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/09/2023 Yn bresennol
26/10/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,26/10/2023 Cafwyd ymddiheuriad
13/06/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,13/06/2023 Yn bresennol
11/07/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,11/07/2023 Yn bresennol
12/09/2023 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi ,12/09/2023 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Andrew Parkhurst