Agenda item

Atodiadau Cyfrinachol i Eitem Agenda Rhif 24: Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu - Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) - Cau Ariannol ar gyfer Prosiect Campws 3-16, Mynydd Isa