Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas          I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 53 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 7 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Pwpras:        Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Perfformiad Diwedd Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2021-22 pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23 ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I wneud sylw a chefnogi ardystiad Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â datblygiad y rhaglen a’r drefn ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn 1 Awst 2022.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynigion ar gyfer Deddfwriaeth Bws Newydd pdf icon PDF 121 KB

Pwpras:        Cynghori Craffu ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer deddfwriaeth bws newydd ac ymateb arfaethedig Sir y Fflint a gofyn am sylwadau gan y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Safleoedd dod â gwastraff ar gyfer Ailgylchu pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        I ymgynghori gyda Chraffu ar gael gwared ar safleoedd dod â gwastraff ar gyfer ailgylchu ar draws y Sir.

Dogfennau ychwanegol: