Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 78 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gynefino ar gyfer Cynghorwyr pdf icon PDF 93 KB

Hysbysu’r Pwyllgor am y sesiynau hyfforddiant moesegol i’w darparu fel rhan o’r rhaglen gynefino ar gyfer Cynghorwyr ar ôl yr etholiadau.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan 2022 Adroddiad yn ôl pdf icon PDF 82 KB

Rhoi gwybod i'r Aelodau am Gynhadledd Safonau Cymru Gyfan 2022 a gynhaliwyd ar ddydd MercherChwefror.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar greu Fforwm Cenedlaethol i Aelodau Annibynnol pdf icon PDF 80 KB

Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ynghylch a oes digon o gefnogaeth i sefydlu Fforwm Cenedlaethol i Aelodau Annibynnol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad Parhaus o'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 87 KB

Cytunoar raglen i adolygu’r holl Godau a Phrotocolau yn y Cyfansoddiad yn ystod tymor pum mlynedd y Cyngor hwn.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 70 KB

Ermwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU ER PENDERFYNIAD

Dogfennau ychwanegol:

9.

Goddefebau

Derbynunrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol: