Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar  15 Mehefin 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 6 GORFFENNAF 2022

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

064256 - C -CAIS LLAWN AR GYFER ADDASU ATIG DORMER GYDAG ESTYNIAD UNLLAWR YN 26 FFORDD MUIRFIELD, BWCLE pdf icon PDF 88 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

064256 - photographs pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

061368 - C - NEWID DEFNYDD O DIR I DIR PRESWYL (CYMUNED SIPSIWN A THEITHWYR). Y SAFLE I GYNNWYS UN CARAFAN STATIG, UN CARAFAN DEITHIOL, OFFER TRIN D?R A PHARCIO I DDAU GAR GYDAG ARWYNEB CALED A SEILWAITH CYSYLLTIOL YN LÔN YR EGLWYS, EWLO. pdf icon PDF 148 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

061368 - photographs pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

061388 - C - Amlinellol - Dymchwel hen orsaf heddlu ac adeiladau cwrtil a chodi 10 fflat newydd a lle parcio cysylltiedig yng Ngorsaf yr Heddlu Bwcle, Ffordd Yr Wyddgrug, Bwcle. pdf icon PDF 106 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

061388 - photographs pdf icon PDF 13 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

064316 - C - OSI EIDDO PRESWYL PRESENNOL I FFURFIO 7 T? AMLFEDDIANNAETH YN Y PRESBYTERI PABYDDOL, FFORDD BRUNSWICK, BWCLE pdf icon PDF 117 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

064316 - photographs pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol: