Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

3.

Gwaith Cyfalaf – Caffael Gwaith Amlen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ar eiddo sy’n eiddo i’r Cyngor (Toi, Pwyntio, Rendro, Ffenestri a Drysau ac ati)

Pwrpas:        Ceisio cefnogaeth i benodi dau gontractwr trwy Ddyfarniad Uniongyrchol drwy Fframwaith Procure Plus, i wneud gwaith ar gragen allanol gyfan 1,500 o adeiladau dros y pum mlynedd ariannol nesaf.