Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Archwilio Cymru: Gwasanaethau Digartrefedd – Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Rhannu canfyddiadau adolygiad Archwilio Cymru ar Atal Digartrefedd yng Nghyngor Sir y Fflint gyda’r Pwyllgor a cheisio cymeradwyaeth i ddarparu ymateb sefydliadol ffurfiol i Archwilio Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Diweddaru ar Ddigartrefedd a Phobl sy'n Cysgu Allan a'r Polisi Digartrefedd pdf icon PDF 153 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad blynyddol am y gwaith sy’n cael ei wneud i leihau digartrefedd a’r gefnogaeth sy’n cael ei darparu i bobl sy’n cysgu allan, ynghyd â’r Polisi Digartrefedd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad am y System Trefnu Adnoddau Deinamig pdf icon PDF 792 KB

Pwrpas:        Rhoi trosolwg a diweddariad ar y System Trefnu Adnoddau Deinamig, y newidiadau a wnaed i’r gwasanaeth yn ystod camau profi’r cyfnod peilot a’r mesurau newydd sydd wedi’u rhoi ar waith i wella bodlonrwydd cwsmeriaid yn gyffredinol o ran y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoli Cartrefi Gwag pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ar nifer cartrefi gwag a’r gwaith sy’n cael ei wneud i allu defnyddio’r cartrefi hyn eto.

Dogfennau ychwanegol: