Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad defnydd tir - ar gyfer bioamrywiaeth, storio carbon a lliniaru llifogydd pdf icon PDF 1 MB

Derbyn cyflwyniad ar y gwaith sy’n cael ei gyflawni i asesu dichonoldeb cynlluniau o fewn asedau tir y Cyngor ar gyfer atal llifogydd a sychder wrth wella bioamrywiaeth a chynyddu storio carbon.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Allyriadau carbon ffermio yn Sir y Fflint pdf icon PDF 164 KB

Derbyn adroddiad ar allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â ffermio, a rôl y Cyngor i ddylanwadu ar arferion amaethyddol sy’n gadarnhaol o ran carbon.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar Ymchwiliadau

Derbyn ddiweddaradau ar Ymchwiliadau Llifogydd a Phensiynau’r Pwyllgor a thrafod y camau nesaf

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau a Phwrpas Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 103 KB

Cwblhau’r Rhaglen Her yr Hinsawdd ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 

Dogfennau ychwanegol: