Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2024.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllunio Wrth Gefn ar gyfer gwres llethol

Pwrpas:        Trafod cynllunio wrth gefn ar gyfer gwres llethol gyda Gwasanaeth Cynllunio At Argyfwng Rhanbarthol - cynghorau gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Agenda item 4 - Presentation slides pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Sicrwydd ac Asesiad Risg Archwilio Cymru - Cynllun Lleihau Carbon pdf icon PDF 143 KB

Pwrpas:        Cydnabod canlyniad adroddiad Archwilio Cymru a chefnogi’r camau a gymerir i fynd i’r afael â’u hargymhelliad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Gwrthbwyso Carbon Masnachol pdf icon PDF 184 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Pwyllgor o ddiben a defnydd gwrthbwyso carbon masnachol, ac argymell mai dim ond pan fydd yr holl gyfleoedd lleihau wedi cael eu defnyddio y dylai hynny gael ei ystyried.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Ymchwiliadau

Pwrpas:        Derbyn diweddariad ar ymholiadau cyhoeddus a phenderfynu ar y camau nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau a Phwrpas Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Cwblhau’r Rhaglen Her yr Hinsawdd ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd.

Dogfennau ychwanegol: