Rhaglen

Lleoliad: Remote

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.co.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:  Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:  Nodi Cylch Gorchwyl y Pwyllgor fel y’u cymeradwyir gan y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Pwrpas:  I osod Rhaglen Waith y Dyfodol i'r Pwyllgor

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynnig ar gyfer Ymchwiliad i'r Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 56 KB

Pwrpas:  Derbyn Cynnig ar gyfer Cronfa Bensiwn Clwyd a D-investment.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dyddiad ac Amser y cyfarfod nesaf

Cynhelircyfarfodydd o Climate Change Committee yn y dyfodol am

2.00 pm ar:-

 

DyddMercher  25 Ionawr 2023

Dydd Mawrth   28 Mawrth 2023

Dydd Mawrth   23 Mai 2023

Dydd Mawrth   18 Gorffennaf 2023

 

 

Dogfennau ychwanegol: