Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 17 Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Amcanion Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Nodi cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn yr Amcanion Adferiad Corfforaethol. 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Proffil Risg Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Gofrestr Risg ddiweddaraf ar gyfer Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Busnes Adfer y Portffolio Addysg ac Ieuenctid pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Cynllun Busnes Adfer ar gyfer y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Busnes Adfer y Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Cynllun Busnes Adfer ar gyfer y Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adferiad Cymunedol pdf icon PDF 319 KB

Pwrpas:        Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am adferiad cymunedol, ar thema adferiad economaidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad am Adferiad Rhanbarthol (Cyflwyniad)

Pwrpas:        I derbyn cyflwyniad ar Adferiad Rhanbarthol, ar ôl ystyried yr adroddiad Amcanion Adfer Corfforaethol a ddangosir fel eitem 4 ar yr Rhaglen sy'n cynnwys amcanion a chyd-destun ar gyfer gweithio rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a'r Rhestr o Gyfarfodydd (ar lafar)

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Adferiad.

 

Dogfennau ychwanegol: