Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly on 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Ionawr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Uchelgais Gogledd Cymru

Pwrpas:        Deall a mynd i'r afael ag anghenion sgiliau'r rhanbarth yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Amcanion Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Nodi cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn yr Amcanion Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Proffil Risg Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Gofrestr Risg ddiweddaraf ar gyfer Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad o'r sefyllfa o ran risgiau ar gyfer pob Portffolio pdf icon PDF 144 KB

Pwrpas:        Galluogi adolygiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn risgiau portffolio ers yr adroddiad cyntaf i’r Pwyllgor ym mis Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Adferiad Cymunedol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar Adferiad Cymunedol gan gynnwys camau blaenoriaeth y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ar y cyd o ran adferiad.

Dogfennau ychwanegol: