Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly / 01352 702305  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 158 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 9 Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Amcanion Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Nodi cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn yr Amcanion Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Proffil Risg Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Gofrestr Risg ddiweddaraf ar gyfer Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Risgiau a Materion o fewn Portffolios ac Adborth o Drosolwg a Chraffu pdf icon PDF 145 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar y risgiau pennaf/cyfredol o fewn y pum portffolio ac adborth ar y risgiau hynny a ystyriwyd gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Adferiad Cymunedol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar Adferiad Cymunedol gan gynnwys camau blaenoriaeth y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ar y cyd o ran adferiad.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad am Adferiad Rhanbarthol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Adferiad Rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a'r Rhestr o Gyfarfodydd (ar lafar)

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Adferiad.

Dogfennau ychwanegol: