Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins / 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 5 Awst 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Amcanion Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Nodi cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn yr Amcanion Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Proffil Risg Adferiad Corfforaethol pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Gofrestr Risg ddiweddaraf ar gyfer Adferiad Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Gweithlu a'r Cynllun Adfer (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Trosolwg o’r effaith sy’n dod i’r amlwg h.y. effaith COVID-19 ar y gweithlu a’r camau a gymerir i sicrhau bod gwasanaethau ac unigolion yn derbyn cymorth parhaus i fynd o'r cam ymateb i’r cam adfer.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Risgiau a Materion o fewn Portffolios pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        Adolygu’r risgiau mwyaf/presennol o fewn y pum portffolio.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dyrannu Risgiau i Bwyllgorau pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Adolygu’r dyraniad risgiau i Bwyllgorau, yn dilyn cyfarfod o’r Gr?p Cyswllt a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ym mis Gorffennaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad am Adferiad Rhanbarthol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Adferiad Rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Adferiad Cymunedol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyndiweddariad ar Adferiad Cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a'r Rhestr o Gyfarfodydd (ar lafar)

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Adferiad.

Dogfennau ychwanegol: