Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 15 Gorffenaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Busnes Adfer y Portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant pdf icon PDF 132 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Cynllun Busnes Adfer ar gyfer y Portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Busnes Adfer y Portffolio Tai ac Asedau pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Adolygu’r Cynllun Busnes Adfer ar gyfer y Portffolio Tai ac Asedau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adfer Tlodi a Bregusrwydd pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am adferiad cymunedol, ar thema tlodi.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad am Adferiad Rhanbarthol (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Adferiad Rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar sefyllfa'r pandemig / endemig a rhagolygon (Ar lafar/Cyflwyniad)

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar sefyllfa’r pandemig / endemig a rhagolygon.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a'r Rhestr o Gyfarfodydd (ar lafar)

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Adferiad.

Dogfennau ychwanegol: