Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 22 Tachwedd 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Camau Archwilio heb eu cwblhau pdf icon PDF 87 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau, fel y gofynnwyd, am gynnydd camau archwilio heb eu cwblhau yn yr adran Tai a Chymuned.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Archwilio Cymru - Menter Gymdeithasol pdf icon PDF 148 KB

Darparu diweddariad ar gamau gweithredu yn dilyn cael Adroddiad Archwilio Cymru ar Fenter Gymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Rheoli Risg pdf icon PDF 144 KB

I gael sicrwydd bod y fframwaith rheoli risg diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn weithredol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cod Llywodraethu Corfforaethol pdf icon PDF 124 KB

Cadarnhau’r adolygiad o’r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Rheoli Trysorlys 2024/25 a Diweddariad Chwarter 3 2023/24 pdf icon PDF 164 KB

(1) Cyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys drafft 2024/25 i’r Aelodau er mwyn derbyn eu sylwadau a’u hargymhellion cyn ei chyflwyno i'r Cabinet ei chymeradwyo (2) Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 142 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 80 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 84 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol: