Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Penodi Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 83 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ar 24 Mawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Tystysgrif Grantiau a Ffurflenni 2019/20 pdf icon PDF 85 KB

Hysbysu Aelodau o'r ardystiad hawl grant gan Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 pdf icon PDF 99 KB

Cefnogi Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 i gael ei atodi i’r Datganiad Cyfrifon ar gyfer ei fabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol pdf icon PDF 90 KB

Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2019/20 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 92 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Olrhain Gweithred y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 79 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 81 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol: