Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Janet Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

I benodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglenni Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru (LlC) pdf icon PDF 235 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar Raglenni Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru (LlC).

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diogelu mewn Addysg pdf icon PDF 116 KB

Diweddariad i’r Aelodau ar gyflawniad y dyletswyddau diogelu statudol mewn ysgolion a’r portffolio Addysg.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau (Plant) pdf icon PDF 111 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 pdf icon PDF 100 KB

Diweddariad i’r Aelodau ar weithrediad y cynllun ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol/rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Plant sy’n Derbyn Gofal yn Sir y Fflint pdf icon PDF 126 KB

Diweddariad i’r Aelodau ar y ddarpariaeth ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Urddas Mislif pdf icon PDF 104 KB

Diweddariad i’r Aelodau ar gefnogaeth y Cyngor i’r cynllun Urddas Mislif.

Dogfennau ychwanegol: