Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        I benodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:       I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cydnabod David Hytch a Rebecca Stark

Cydnabodcyfraniad David Hytch a Rebecca Stark i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, y daw eu tymhorau fel aelodau cyfetholedig o’r Pwyllgor i ben ym mis Mehefin, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Plant sy'n Derbyn Gofal yn Sir y Fflint pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Plant sy’n Derbyn Gofal.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diogelu mewn Addysg pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni dyletswyddau diogelu statudol mewn ysgolion a’r portffolio addysg.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Therapi Aml Systematig pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth aml-asiantaeth i ddarparu cefnogaeth therapiwtig ddwys i bobl ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu ac Addysg Ychwanegol (Cymru) 2018 pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun gweithredu’r Awdurdod ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol / rhanbarthol.

Dogfennau ychwanegol: