Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas: Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Uchelgais Gogledd Cymru Adroddiad Ch2 pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:  Derbyn Adroddiad Perfformiad Ch2 gan Uchelgais Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Goleuadau Stryd pdf icon PDF 137 KB

Pwrpas:  Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben a chyflwyno fersiwn drafft terfynol o’r strategaeth i’w mabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Bryn y Beili, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 4 MB

Pwrpas:  Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y cyfleusterau ym Mryn y Beili yn Yr Wyddgrug.

 

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Contract Fflyd

Pwrpas:  Darparu diweddariad i’r Pwyllgor.