Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        Yn ystod y cyfarfod blynyddol penderfynodd y Cyngor y bydd y Gr?p Llafur yn cadeirio’r cyfarfod Hwn. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd David Evans yw Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 18 Ebrill 2023.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cymunedau am Waith pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gau’r rhaglen Cymunedau am Waith ledled Cymru, wedi i raglenni Cronfa Strwythurol Ewrop ddod i ben.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Benthyciadau Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 167 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid Benthyciad Canol Tref gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael i’r Cyngor ei weinyddu fel rhan o raglen adfywio canol tref Sir y Fflint

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad o Strategaeth Cludiant Integredig Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 480 KB

Pwrpas:        Cynnal adolygiad o Strategaeth Cludiant Integredig Sir y Fflint

Dogfennau ychwanegol: