Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 104 KB

Ystyried prif argymhellion adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi ac ymateb y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Dyffryn Maes Glas pdf icon PDF 100 KB

Cael adroddiad ar gynnydd ar y gwaith i sefydlu strategaeth newydd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas. Rhoi gwybod i'r aelodau am ganfyddiadau'r ymgynghoriadau cyhoeddus a phartneriaid a gofyn barn y pwyllgor ar elfennau allweddol y strategaeth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Effaith y pandemig ar flaenoriaethu cynlluniau priffyrdd, gwagio cwteri, Torri gwair a llifogydd. pdf icon PDF 106 KB

Cais gan y Pwyllgor Adfer

Dogfennau ychwanegol: