Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Sicrwydd ac Asesiad Risg Archwilio Cymru – Cynllun Lleihau Carbon pdf icon PDF 171 KB

Cydnabod canlyniad adroddiad Archwilio Cymru a chefnogi’r camau a gymerir i fynd i’r afael â’u hargymhelliad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canlyniad Mabwysiadu Strategaeth Toiledau Lleol pdf icon PDF 119 KB

Rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf gydag aelodau am y canlyniad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Adnoddau a Gwastraff pdf icon PDF 507 KB

Adolygu strategaeth wastraff bresennol y Cyngor gyda’r amcan o gyflawni targedau ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru o 70%.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau pdf icon PDF 97 KB

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad ar derfynu Cyllid y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau a chyflwyno Cyllid Cronfa Bontio ar gyfer Bysiau.

Dogfennau ychwanegol: