Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 12 Medi 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyniad gan y Rheolwr Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, Uchelgais Gogledd Cymru

Pwrpas:        Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y pum prosiect sy’n cael eu rheoli o fewn rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth y Fargen Dwf a’r rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyllideb 2022/23 - Cam 2 pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Adolygu a rhoi sylwadau ar bwysau ariannol ac gostyngiadau mewn costau dan gylch gwaith y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Item 6 - Budget Presentation Slides pdf icon PDF 300 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Casgliadau wedi’u Methu a Dibynadwyedd Fflyd pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Diweddaru’r pwyllgor yn dilyn eu cais am ragor o wybodaeth mewn perthynas â Chasgliadau wedi’u Methu a Dibynadwyedd Cerbydau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strwythurau Priffyrdd (Adroddiad Archwilio) pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar gynnydd adroddiad archwilio Strwythurau Priffyrdd i’r Pwyllgor Craffu.

Dogfennau ychwanegol: