Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Mehefin 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd pdf icon PDF 95 KB

Cyflwyno’r Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2023/24 i’r Aelodau i’w ystyried a’i arnodi

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu Rhwystr Mynediad – Llwybr Arfordir Cymru pdf icon PDF 96 KB

Hysbysu aelodau am adolygiad diweddar i rwystrau mynediad ar hyd Llwybr Arfordir Cymru (Rhan Caer i Lannau Dyfrdwy) a cheisio eu cymeradwyaeth i weithredu’r argymhellion.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 145 KB

Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: