Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 14 Medi  2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb 2022/23 - Cam 2 pdf icon PDF 120 KB

Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol GwasanaethStryd a Chludliant a Cynllunio, Amgylchedd ac Economi a strategaeth gyffredinol y gyllideb ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyflwyniad llafar a thaith rithwir o Barc Adfer

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad o’r Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus pdf icon PDF 95 KB

Rhoi diweddariad i’r gwasanaeth Craffu am gynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Toiledau Lleol yn unol â’r gofynion statudol, a phennu’r dull ar gyfer cynnal adolygiad pellach yn 2022-23.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygu Trwydded ‘O’ pdf icon PDF 100 KB

Rhoi sicrwydd fod y prosesau a’r trefniadau gweithio yn effeithiol a chadarn.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Perfformiad Bargen Dwf Gogledd Cymru pdf icon PDF 88 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am Chwarter 1 Bargen Dwf Gogledd Cymru

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cartrefi Gwag pdf icon PDF 97 KB

Rhoi trosolwg o’r gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth Cartrefi Gwag

Dogfennau ychwanegol: