Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 6 Gorfennaf 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

 

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Targed 70 pdf icon PDF 142 KB

Ystyried y cynigion cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu’r Polisi Cynnal a Chadw yn y Gaeaf pdf icon PDF 121 KB

Adolygu’r polisi cyn i’r Cabinet ei ystyried

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllunio a Gorfodi pdf icon PDF 116 KB

Derbyn adroddiad yn unol â chais y Pwyllgor ar 12 Mai 2021

Dogfennau ychwanegol: