Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arChwefror 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwasanaethau Trên Lein Y Gororau - Gwasanaethau Ychwanegol ac Effaith Bosib ar Arosfannau (cyflwyniad) pdf icon PDF 805 KB

Pwrpas:        I dderbyn cyflwyniad gan gynrychiolwyr Trafnidiaeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

6.

DEUNYDDIAU Y GELLIR EU HAILGYLCHU AC EFFAITH Y PANDEMIG AR Y NIFEROEDD A GWERTHOEDD AILWERTHU pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar gynnydd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adferiad Economaidd pdf icon PDF 320 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar newidiadau mawr ac ar ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu sefydlu

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Strategaeth Adferiad (Portffolio Stryd a Chludliant) pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Strategaeth Adferiad (Portffolio Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol: