Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 117 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trefniadau Cynllunio Rhag Argyfwng pdf icon PDF 95 KB

Rhoi gwybodaeth am gynllunio ac ymateb rhag argyfwng, trefniadau EMRT lleol, ac ymateb i ddileu gwasanaeth bws posib.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mynd i’r afael ag Effaith Anghydraddoldeb ar Ddeilliannau Addysg pdf icon PDF 135 KB

Rhoi diweddariad ar sut mae’r Portffolio Addysg ac Ieuenctid yn cefnogi ysgolion i fynd i’r afael ag effaith anghydraddoldeb.  Rhoi diweddariad hefyd ar yr adnodd ‘Cofia Ceri’ a’i effaith ar ôl ei ailgyflwyno.

Dogfennau ychwanegol: