Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 103 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Tachwedd 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25 pdf icon PDF 127 KB

Adolygu a rhoi sylwadau ar y pwysau cost, y gostyngiadau arfaethedig mewn costau, a'r risgiau cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canlyniadau TGAU a Lefel A pdf icon PDF 135 KB

Darparu canlyniadau TGAU a Lefel A Sir y Fflint o haf 2023 i’r Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygu Strategaeth Ôl-16 pdf icon PDF 119 KB

Amlinellu sut yr oedd y comisiwn cenedlaethol newydd yn datblygu.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adborth o adolygiad Cymheiriaid y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid pdf icon PDF 109 KB

Darparu trosolwg i Aelodau o ganlyniadau’r adolygiad cymheiriaid diweddar.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2023-24. pdf icon PDF 114 KB

Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: