Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 55 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 16 Mehefin 2022.   

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Presenoldeb mewn Ysgolion a Gwaharddiadau pdf icon PDF 101 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bresenoldeb a gwaharddiadau dysgwyr ar gyfer Ysgolion Sir y Fflint a chymorth a ddarparwyd gan y Gwasanaethau Ymgynnwys.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfryngau Cymdeithasol a Diogelwch Rhyngrwyd pdf icon PDF 120 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar bolisi a darpariaeth Cyfryngau Cymdeithasol a Diogelwch Rhyngrwyd y Portffolio.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 108 KB

Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: