Rhaglen

Lleoliad: Remote Attendance Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 125 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar  21 Hydref 2021.                   .

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gefnogi Plant y Lluoedd Arfog Mewn Addysg pdf icon PDF 124 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar sut mae ysgolion Sir y Fflint yn cefnogi plant y lluoedd arfog.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Strategol 10 mlynedd Cymraeg mewn Addysg 2022-2032 pdf icon PDF 134 KB

Rhoi’rnewyddion diweddaraf am Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a threfniadau ymgynghori statudol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Haf o Hwyl Sir y Fflint a Chynlluniau Chwarae'r Haf pdf icon PDF 121 KB

Rhoigwybodaeth i’r Pwyllgor am lwyddiant Cynlluniau Chwarae’r Haf a rhaglen Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol: