Rhaglen

Lleoliad: Remote Attendance Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 114 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 16 Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Darparu trosolwg i’r Pwyllgor o’r Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol a’i chyfraniad at y blaenoriaethau tlodi o fewn Cynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Addysg Ddewisol yn y Cartref pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar lefel y disgyblion sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref a goruchwyliaeth y Cyngor o’r dysgwyr hyn.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc

Pwrpas:        Derbyn diweddariad ar lafar i roi sicrwydd i’r Pwyllgor ynghylch yr amcan adfer a amlygir o ystyried cyfarfod diweddar y Pwyllgor Adfer.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cadernid ysgolion wrth reoli nifer sylweddol o newidiadau

Pwrpas:        Derbyn diweddariad ar lafar i roi sicrwydd i’r Pwyllgor ynghylch yr amcan adfer a amlygir o ystyried cyfarfod diweddar y Pwyllgor Adfer.

Dogfennau ychwanegol: