Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 54 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2022/23 pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Ystyried y ffioedd gwresogi arfaethedig mewn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2022/23 cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Diwygiad Lles / Incwm Rhent Tai pdf icon PDF 155 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar effeithiau’r diwygiad lles a’r gwaith parhaus i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: