Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting Delyn Committee Room, County Hall, Mold

Cyswllt: Nicola Gittins / Maureen Potter / Sharon Thomas / 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk / E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk / E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 104 KB

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 8 Tachwedd 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:  Cytuno ar eitemau o fusnesau i gael eu trafod mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:  Cymeradwyo’r newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Gweithwyr pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:  Fel rhan o’r adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad, mae angen i ni ystyried a oes angen unrhyw ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad y Gweithwyr i’w ddiweddaru.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Maint Pwyllgorau a Chydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:  Ystyried gosod odrif o faint Pwyllgorau ac ail-gyfrifo Cydbwysedd Gwleidyddol i adlewyrchu'r meintiau newydd.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:  Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau.

Dogfennau ychwanegol: