Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Mehefin 2023.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Gwybodaeth i Aelodau pdf icon PDF 97 KB

Cytuno ar sut y byddwn ni’n defnyddio’r “dyddiadau sbâr” ar gyfer y Cyngor Llawn yn yr Amserlen Cyfarfodydd er mwyn rhoi gwybodaeth a hyfforddiant i Gynghorwyr.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Treigl o'r Cod Ymddygiad Gweithwyr pdf icon PDF 84 KB

Fel rhan o’r adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad, mae angen i ni ystyried a oes angen diwygio Cod Ymddygiad y Gweithwyr er mwyn ei gadw’n gyfoes.

Dogfennau ychwanegol: